Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Kerncentrale Thiange

Lokaal Belang is al langer bezig met de perikelen van de kerncentrale Thiange. Deze ligt op ca. 40 km onder Maastricht.

De burgemeester sprekende namens het college van B&W gaf in de raadsvergadering van 1 juni 2017 aan dat zij het niet tot hun taak zien om bedoelde demonstratie van 25 juni a.s. als Maasgouw te promoten daar dit niet tot de taak van de gemeentelijke overheid behoort. 

Ik heb aangegeven dit besluit niet te begrijpen te meer daar een aantal andere gemeenten in Limburg wel actief mee promoten en publiceren. Ook de provincie gaat daarin mee.

Waarom Maasgouw niet? Persoonlijk vind ik het een gemiste kans om een krachtig signaal, alsmede vanuit solidariteit een uitstraling naar de andere gemeenten, af te geven. De burgemeester gaf m.b.t. Veiligheid aan dat ook hij onlangs een cursus heeft gehad m.b.t. de veiligheid en handelswijze in het scenario "Wat als".  

Denk daarbij ook aan o.a. geen paniek onder de burgers eventueel mee aanwakkeren, maar aanstonds ook de distributie van jodiumtabletten aan de doelgroepen, rondom dit item.

Op 30 mei 2017 is een motie m.b.t. bedoelde kerncentrales door de 2e kamer aangenomen.

Als raadslid vind ik eigenlijk dat niet alleen landelijk en provinciaal maar dat ook ALLE gemeenten in de omtrek ( van 75 tot 100 km ) een krachtig signaal zouden moeten afgeven hierin daar zij het meest dichtbij de mensen staan.  

Ook binnen LB zijn meerdere raadsleden die hier zo over denken.

Groetjes Tom van Herten,

Raadslid Lokaal Belang.

 

image1
Ik was op 28 april in de Bundestag in Berlijn en woonde daar een themavergadering omtrent Tiange en de reële dreiging daarvan bij.

Het leeft in Nl/ Limburg helaas niet zo als in omliggende landen.

Met enkel jodiumtabletten uitdelen, zijn we er niet.

Het betreft de zorgen om de veiligheid van onze burgers. Tevens dreigt er ook dit jaar weer een elektriciteitstekort in België. De Clauscentrale zou een prima oplossing voor beiden kunnen bieden.
Zoals u in een ander recent bericht op deze site over de Clauscentrale in Maasbracht kunt lezen, is de gemeente in gesprek over de toekomst van deze centrale.
Thans houdt Europese wetgeving het tegen om een energieverbinding tussen de centrale Maasbracht en het Belgische netwerk te realiseren.
Tevens verzoekt Lokaal Belang dat de Nederlandse, alsmede de Belgische grensgemeenten, hand in hand met de provincies bij de landelijke en Europese overheid de spreekwoordelijke boer opgaan om dit gerealiseerd te krijgen. Immers, beter een gasgestookte centrale die veilig is dan kerncentrales in Thiange die verouderd zijn.

Gr. Tom van Herten.