Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Sluiting Basisischool St. Martinus Beegden

Vanuit  de basisschool St. Martinus Beegden is bij het de gemeenteraad en het college voor de raadsvergadering van  7 april  a.s. een brandbrief binnen gekomen mbt deze school die met sluiting wordt bedreigd.

Ik ga namens Lokaal Belang in de aanstaande commissievergadering hieromtrent vragen stellen dat het college zsm met een antwoord komt.

Lokaal Belang hecht er grote waarde aan dat in iedere kern in onze gemeente een basisschool zolang mogelijk bestaansrecht heeft en dat er met de grootst mogelijke inspanningen en zorgvuldigheid binnen de kracht vanuit de lokale overheid deze door ons als gemeente worden gewogen.

In de raadsvergadering, dd 7 april, heb ik namens Lokaal Belang aan het college vragen gesteld omtrent de dreigende sluiting St. Martinusschool Beegden.
Op maandag 18 april heeft het bestuur van de school samen met de gemeente Maasgouw een overleg met een afgevaardigde van het ministerie.
In navolging heb ik op 21 april een overleg met mensen van het SKOM, waaronder met de directeur Van Lieshout.
Dan word ik op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken.

Op verzoek van Lokaal Belang zijn maandag 9 mei in de commissievergadering de heren Van Lieshout en van Mierlo van het Skom uitgenodigd om de raad- en commissieleden van de gemeente Maasgouw oa op de hoogte brengen van de stand van zaken mbt de dreigende sluiting St. Martinusschool Beegden. Tevens zullen  scenario's cq kansen die er liggen worden besproken en wat de gemeente hierin zou kunnen betekenen.

Tom van Herten, Raadslid Lokaal Belang.