Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Maasgouw legesvrij tav evenementen

Afgelopen raadsvergadering op 7 april 2016 hebben we onder leiding van de fractie Lokaal Belang een besluit kunnen nemen dat evenementen binnen de gemeente Maasgouw vanaf 1-1-2016 legesvrij zullen zijn. Een aantal vooral kleinere evenementen wordt via de A.P.V. geregeld ( de zogenaamde   A-evenementen ) en de iets grotere ( B- en C-evenementen ) zijn via een apart raadsbesluit geregeld.

Onder leiding van ondergetekende werd een raadswerkgroep ingesteld die deze materie helemaal voorbereid heeft. Het college gaf aanvankelijk als voorstel mee alleen de A-evenementen vrij te stellen, doch kon zich nadien ook goed verenigen met het voorstel van de gemeenteraad die raadsbreed ging voor totale vrijstelling. We zijn gelukkig een gemeente die dit qua financiën moet kunnen opbrengen.

 

 Meerdere raadsleden hadden de laatste maanden klachten / opmerkingen van diverse verenigingen binnen meerdere dorpen van Maasgouw hierover gekregen.

Te noemen o.a. :   Aan de ene kant subsidie krijgen ( waar een aantal jaren geleden sowieso al de “kaasschaaf” over heen was gegaan ) en aan de andere kant wordt het via de leges weer teniet gedaan ….   Of ….. We moeten toch al schrapen om onze financiën op orde te krijgen / houden door contributieverhoging / allerhande acties …. Of …. Niet leuk meer als je dat beetje wat je met het organiseren voor je vereniging kunt verdienen ook weer (groten)deels aan leges kunt inleveren …. Of …. We hebben het geld hard nodig voor de aanschaf van materialen / uniformen / instrumenten enz.  

In het belang van de leefbaarheid en het plezierig wonen binnen de woonkernen van Maasgouw is het voornaam dat verenigingen samen met en voor hun leden maar vooral ook voor de inwoners van de kernen activiteiten / evenementen blijven organiseren.

Ik mocht al heel veel positieve reacties van verenigingsmensen ontvangen op dit raadsbesluit. Op het einde van 2017 zal dit besluit overigens door de gemeenteraad geëvalueerd worden.

Door het college van BenW is aangegeven dat het op een goede en constructieve manier met de verenigingen gecommuniceerd zal worden.

Fractievoorzitter   Gerrit Vervoort.