Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Persbericht / Ledenvergadering

PERSBERICHT:         

JL 100 x 150Lalieu lijsttrekker Lokaal Belang        

Johan Lalieu gaat de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Maasgouw in 2018 in als lijsttrekker van de partij Lokaal Belang.

De leden van deze lokale partij hebben dat onlangs besloten.

De 60-jarige Johan Lalieu zit vanaf 1993 in de gemeentelijke politiek en is sinds 2007 wethouder.

Hij is nu verantwoordelijk voor onder meer de wegen, het verkeer, toerisme, de ruimtelijke ordening, vergunningen en evenementen.

Op 23 oktober stelt Lokaal Belang de totale kandidatenlijst vast.

 

vergaderen


maandag 23 oktober om 19.30 uur

is er een algemene ledenvergadering van Lokaal Belang.

 in het voormalige gemeentehuis te Heel. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • opening door de voorzitter

 • stand van zaken diverse commissies

 • kandidatenlijst 2018; wie doet er mee….zijn er nieuwe kandidaten

 • wat verder ter tafel komt

 • rondvraag en sluiting

  Met vriendelijke groeten

  Namens het bestuur Lokaal Belang

  Riny Lalieu - Schreurs

Het bestuur hoopt op de aanwezigheid van alle leden.