Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden

Huis ter Beegden

Beste mensen,

Deze boerderij is al jaren geleden in verval geraakt en is en was een doorn in het oog van vele inwoners.

Lokaal Belang is zich al jaren sterk aan het maken voor een goede herbestemming van deze boerderij. Het behoort tot een van de punten van ons verkiezingsprogramma van de huidige raadsperiode in de kern Beegden.

Eindelijk is het zo ver.
Zie voor verdere toelichting onderstaand persbericht.

Groetjes,

Tom van Herten,
Raadslid Lokaal Belang.

Na jaren van verval ziet de toekomst voor hoeve "Huis ter Beegden" er weer rooskleurig uit. Het

gemeentelijke monument aan de zuidelijke entree van Beegden wordt gerestaureerd en uitgebreid met

een nieuwbouwvleugel. Het wordt een voorziening voor luxe, kleinschalig wonen met persoonlijke zorg

en ondersteuning voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vergunning is

verleend en de restauratie- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Medio volgend jaar moet het gebouw

weer in ere hersteld zijn.

Bouwgroep Paul Corstjens is initiatiefnemer van de ontwikkeling. Hij heeft het initiële contact gelegd

met IDBB Vastgoed, die in 2014 markt- en doelgroeponderzoek verrichte en een planvisie voor de locatie

ontwikkelde. Met architect Cees Metz is een plan ontwikkeld, dat recht doet aan het pand en haar

omgeving. Uiteindelijk heeft IDBB Vastgoed de ontwikkeling zelf overgenomen.

Het pand wordt door Compartijn, een landelijke particuliere zorgorganisatie, in exploitatie genomen als

Huize Ter Beegden. Er komen 19 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag als

gevolg van een psychogeriatrische aandoening als dementie, al dan niet in combinatie met fysieke

beperkingen. Ook het buitengebied wordt aangepakt en verfraaid.

Wethouder Lalieu is blij met de ontwikkeling: " Door jarenlange leegstand en verval dreigde een

waardevol gemeentelijk monument voorgoed verloren te gaan. De desolate aanblik van Huis ter Beegden

bij de zuidelijke entree van Beegden, is de gemeente al jaren een doorn in het oog. Ik ben daarom zeer

verheugd dat de betrokken partijen, in nauwe samenwerking met de gemeente, tot het huidige plan zijn

gekomen." De gemeenteraad kende in oktober 2016 aan het project een subsidie toe.

Gelijktijdig met de restauratie- en bouwwerkzaamheden gaat IDBB de plannen voor het aanpalende

terrein uitwerken. Hier zullen straks 15 woonappartementen voor vitale senioren worden gerealiseerd

met geen of een lichte zorgvraag.