Kerncentrale Thiange

Lokaal Belang is al langer bezig met de perikelen van de kerncentrale Thiange. Deze ligt op ca. 40 km onder Maastricht.

De burgemeester sprekende namens het college van B&W gaf in de raadsvergadering van 1 juni 2017 aan dat zij het niet tot hun taak zien om bedoelde demonstratie van 25 juni a.s. als Maasgouw te promoten daar dit niet tot de taak van de gemeentelijke overheid behoort. 

Ik heb aangegeven dit besluit niet te begrijpen te meer daar een aantal andere gemeenten in Limburg wel actief mee promoten en publiceren. Ook de provincie gaat daarin mee.

Waarom Maasgouw niet? Persoonlijk vind ik het een gemiste kans om een krachtig signaal, alsmede vanuit solidariteit een uitstraling naar de andere gemeenten, af te geven. De burgemeester gaf m.b.t. Veiligheid aan dat ook hij onlangs een cursus heeft gehad m.b.t. de veiligheid en handelswijze in het scenario "Wat als".  

Denk daarbij ook aan o.a. geen paniek onder de burgers eventueel mee aanwakkeren, maar aanstonds ook de distributie van jodiumtabletten aan de doelgroepen, rondom dit item.

Op 30 mei 2017 is een motie m.b.t. bedoelde kerncentrales door de 2e kamer aangenomen.

Als raadslid vind ik eigenlijk dat niet alleen landelijk en provinciaal maar dat ook ALLE gemeenten in de omtrek ( van 75 tot 100 km ) een krachtig signaal zouden moeten afgeven hierin daar zij het meest dichtbij de mensen staan.  

Ook binnen LB zijn meerdere raadsleden die hier zo over denken.

Groetjes Tom van Herten,

Raadslid Lokaal Belang.

 

image1
Ik was op 28 april in de Bundestag in Berlijn en woonde daar een themavergadering omtrent Tiange en de reële dreiging daarvan bij.

Het leeft in Nl/ Limburg helaas niet zo als in omliggende landen.

Met enkel jodiumtabletten uitdelen, zijn we er niet.

Het betreft de zorgen om de veiligheid van onze burgers. Tevens dreigt er ook dit jaar weer een elektriciteitstekort in België. De Clauscentrale zou een prima oplossing voor beiden kunnen bieden.
Zoals u in een ander recent bericht op deze site over de Clauscentrale in Maasbracht kunt lezen, is de gemeente in gesprek over de toekomst van deze centrale.
Thans houdt Europese wetgeving het tegen om een energieverbinding tussen de centrale Maasbracht en het Belgische netwerk te realiseren.
Tevens verzoekt Lokaal Belang dat de Nederlandse, alsmede de Belgische grensgemeenten, hand in hand met de provincies bij de landelijke en Europese overheid de spreekwoordelijke boer opgaan om dit gerealiseerd te krijgen. Immers, beter een gasgestookte centrale die veilig is dan kerncentrales in Thiange die verouderd zijn.

Gr. Tom van Herten.

Algemene beschouwingen Lokaal Belang 2016

                   

  Algemene Beschouwingen Lokaal Belang mbt de programmabegroting 2016.

Fractie Lokaal Belang wil allereerst het college van B en W en de ambtelijke organisatie complementeren met de voorgestelde sluitende begroting 2016 en de daarop volgende jaren. Het wil niet zeggen dat we inhoudelijk met alles willen meegaan wat in deze programmabegroting staat, daarom dat wij met moties en amendementen zullen komen danwel deze zullen ondersteunen. Geen gat in de begroting schieten is hierbij een uitgangspunt geweest.

Lees meer: Algemene beschouwingen Lokaal Belang 2016

Doorontwikkeling Maasplassen

Op uitnodiging van wethouder Johan Lalieu vond op 2 september jl. een werkbezoek aan de Maasplassen plaats door gedeputeerde Eric Geurts van de provincie Limburg, wethouders Waaijen en Fick van de gemeente Roermond en een delegatie van ambtelijke experts.

Op Kasteelhoeve Grote Hegge zijn door projectontwikkelaar Arcus Zuid de vorderingen van het grootschalige project Maasboulevard Thorn toegelicht. Daarna heeft de delegatie op een Linssen Yacht van Aqua Libra diverse projecten in de gemeenten Maasgouw en Roermond vanaf het water bekeken.

Stimuleren en faciliteren initiatiefnemers

De bestuurders hebben afgesproken dat provincie Limburg, gemeente Maasgouw en gemeente Roermond samen de schouders gaan zetten onder de doorontwikkeling van de Maasplassen. Belangrijkste prioriteit is het stimuleren en faciliteren van initiatiefnemers met goede plannen in het gebied. Aanknopingspunt daarvoor vormt het provinciaal actieplan "Waterrecreatie” dat wordt ontwikkeld als vervolg op het Nautisch Programma voor de Maasplassen.

De gemeente is met enkele ondernemers in overleg gegaan over investeringsplannen die kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van de Maasplassen. Daarbij wordt ook besproken in hoeverre deze plannen kunnen aansluiten bij het provinciale actieplan "Waterrecreatie".

Contact

Als u een goed en vernieuwend plan heeft voor het benutten van de potenties van het Maasplassengebied gaan wij daarover graag in gesprek. U kunt daarover contact opnemen met Roger Huntjens, strategisch procesmanager van de gemeente, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0475-852500.

Subcategorieƫn

Pagina 3 van 5