Concept visie document Gemeenteraadsverkiezingen 2018

23-3-2017

Auteur: Ger Timmermans (voorzitter LB)

 

Datum kandidaatstelling:          5 februari 2018

Datum verkiezingen:                 21 maart 2018

I. Algemene opmerking

Deze notitie dient te worden gelezen als een concept startnotitie waarbij alle ruimte wordt gegeven om daar waar nodig aan te vullen.
Niet alleen de inhoud van een programma leidt tot een succes zoals in 2014, maar tevens speelt in de einduitslag de verdeling van de kandidaten over de dorpen een grote rol.
Hierbij dient ook te worden gedacht aan:

  1. De verdeling van de kandidaten over oost/west van de Maas;
  2. Kennis en kunde;
  3. Ambitienivo;
  4. Inzet in het verleden voor wat betreft de huidige raads-/commissieleden;
  5. Verkiesbare ruimte op de lijst voor nieuwe kandidaten.
Lees meer: Concept visie document Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Algemene Beschouwingen Lokaal Belang mbt de programmabegroting 2017

lb1 """"" College van Burgemeester en Wethouders:

Jullie hebben ons ook voor het jaar 2017 weer een sluitende en heel goede begroting voorgeschoteld en de Fractie Lokaal Belang complimenteert U daar mee. Hier is goed werd verricht ook door de ambtelijke organisatie. Meerjaren sluitend weer met dien verstande dat er toch ook enige risico’s op ons af komen zoals bv de fusie rondom de Risse / Westrom, het Omnibuzz – vervoer maar ook plaatselijk zijn er nog wel enkele zaken te benoemen. Inhoudelijk wil de fractie van L.B. enkele zaken nog iets meer benadrukt zien of mogelijk iets anders / sneller uitgewerkt zien en dat willen we dan zelf aangeven bij eigen moties maar bij het direct ondersteunen van meerdere moties. Bij enkele ingediende moties van andere partijen hebben wij voor verduidelijking nog enige vragen / antwoorden in het politieke debat.

Lees meer: Algemene Beschouwingen Lokaal Belang mbt de programmabegroting 2017

Maasgouw legesvrij tav evenementen

Afgelopen raadsvergadering op 7 april 2016 hebben we onder leiding van de fractie Lokaal Belang een besluit kunnen nemen dat evenementen binnen de gemeente Maasgouw vanaf 1-1-2016 legesvrij zullen zijn. Een aantal vooral kleinere evenementen wordt via de A.P.V. geregeld ( de zogenaamde   A-evenementen ) en de iets grotere ( B- en C-evenementen ) zijn via een apart raadsbesluit geregeld.

Lees meer: Maasgouw legesvrij tav evenementen

Subcategorieƫn

Pagina 2 van 5