Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Fractienieuws: Vergaderschema 2e gedeelte 2017

FRACTIENIEUWS

Raadsfractie : gemeente Maasgouw            

Vergaderschema 2e gedeelte 2017.

Thema - bijeenkomsten / raads- en com.vergaderingen / fractievergad. / Presidium, allemaal aanvang te 19.30 uur en fractie-/coalitieverg. om 19 uur.

Alle vergaderingen worden in principe in Heel gehouden.

Vanaf september zullen we weer rekening moeten houden met meerdere vergaderingen in het kader van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2018. Data moeten nog vastgesteld worden i.o.m. bestuur.

        eeHeel

Wo 16 aug : Fractievergadering. ( gehele fractie incl. wethouders )

Di   22 aug : Commissie B.O.M. en L.E.F. te Heel ( Bezetting wordt afgesproken )

Ma 28 aug : fractie - coalitievergadering

Do 31 aug : Raadsvergadering te Heel ( raadsleden en weth )

Vr   1 sept : Torentjes – overleg ( wethouders / fr.v.z. en voorz. LB )

Di   5 sept : Presidium ( Gerrit )

Op 7 september een vergadering in Maastricht vanuit beide veiligheidsregio’s Limburg met als hoofdmoot o.a. Thiange, aanpak en gevolgen. Belangrijk gezien ook onze motie onlangs. (

Wo 13 sept: Fractievergadering ( allen incl. weth )

Ma 18 sept: Commissie L.E.F. te Heel ( afgesproken raads- en com.leden )

Di 19 sept : Commissie B.O.M. te Heel ( afgesproken raads- en com.leden )

Op donderdag 21 sept : gaat de gehele raad op excursie naar de 2e Kamer in Den Haag.

Ma 2 okt : fractie- / coalitieverg. ( en 1e maal doornemen begroting, zie ook 4 of 9/10) )

Do 5 okt: Raadsvergadering

 

BEGROTINGSCYCLUS:

Op 29/9 komt de begroting naar de raad. Op 10/10 begrotings – commissie. Op 10/10 moeten ook de technische vragen zijn ingeleverd. Tussendoor moeten we als fractie eea samen doornemen – voorstel; 1e gedeelte op 2-10 en de rest op 4 of 9-10. ( Afspreken )

Op 2/11 is er een informele vergadering van de partijen mbt moties / amendementen met 3 vertegenwoordigers van L.B. Op 7-11 komen de moties en amendementen onder embargo in ibabs. Op 9-11 de begrotings- / raadsvergadering van 15 tot ??   uur.

 

Er hoeven dit jaar geen algemene beschouwingen te worden ingeleverd.

                              

Ma 9 okt : fractieverg. mbt doornemen alg. begroting ( MAG ook 4/10.. nog afspreken)

Di 10 okt: Begrotings - commissievergadering

Wo 11 okt: Vergadering voor raadsleden van de MER – gemeenten.

Vr 13 okt : Torentjesoverleg

Do 9 nov : begrotings - /raadsvergadering vanaf 15 uur.

Di 21 nov: Presidium

Woensdag 22 november Limburgse bestuurdersdag: organ. gem. Leudal.

Wo 29 nov: fractievergadering

Donderdag 30 november Avond voor Midden Limburgse bestuurders, waar/wat enz. volgt….

Vr 1 dec. : Torentjes – overleg

Ma 4 dec. : Commissievergadering L.E.F.

Wo 6 dec. : Commissievergadering B.O.M. ( verschoven van de 5e - pakjesavond)

Ma 11 dec. : fractie - / coalitievergadering

Tevens staat deze avond een thema avond gepland dus dit moeten we nog goed afspreken.

Do 14 dec. : Raadsvergadering.

Tussendoor vinden er nog allerhande vergaderingen plaats van diverse commissies waar raadsleden van LB zitting in hebben o.a.

Werkgroep Verbouwing gemeentehuis

Werkgroep plan - voorraad mbt woningen

Werkgroep omgevingswet

Werkgroep / klankbordgroep Westrom

Werkgroep Grip op samenwerking.

Denk aan afmelden als je er niet bij kunt zijn, zodat waar mogelijk nog naar een vervanger gezocht kan worden ( vooral bij commissievergaderingen mogelijk )

Gerrit Vervoort,

Tel. 06-42719759.