Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Speerpunten per Dorp

Speerpunten per dorp

Deze speerpunten zijn aanvullend op de speerpunten (voor de dorpen) die al in de programma's zijn genoemd.

Beegden Beegden wapen svg 600 x 250

o Promoten van de Beegderheide als natuurgebied.

o Actieve gemeentelijke rol bij de renovatie van Huis Ter Beegden.

o Tegen gaan van het sluipverkeer over de Nieuwstraat, Abelenstraat en Dorpsstraat.

Brachterbeek Maasbracht wapen 1992 svg 600 x 250

o Verkeersdrukte oplossen c.q. beperken.

o Waarborgen van de gemeenschapsfunctie ‘Baekerhoes’.

o Aandacht voor terrein van de (voormalige) basisschool.

Heel en Panheel Heel wapen 1991 svg 600 x 250

o Stimuleren van het opknappen en behouden van kasteel St. Anna.

o Stimuleren van woningbouw in het centrum en daarmee het opvullen van de ‘kale plekken’.

o Opknappen brug Heel- Panheel.

o Blijvende aandacht voor een volledige sanering van Edelchemie.

Linne Linne wapen svg 600 x 250

o Gebiedsontwikkeling locatie huidige supermarkt ten dienste van de leefbaarheid.

o Vaststellen en uitvoeren toekomstvisie gemeenschapshuizen De Pool, Kloosterhof en Maartenshof.

o Stimuleren van een verantwoorde afbouw van het Linnerpark (voormalige voetbalvelden).

o Leefomgeving van huidige bewoners dient op korte termijn verbeterd te worden.

Maasbracht Maasbracht wapen 1992 svg 600 x 250

o Aandacht voor terrein van de huidige basisscholen (Klimop en het Palet).

o Hernieuwde invulling van Cultureel Centrum de Spil alsmede sportaccommodatie Brachterbeek.

o In overleg met ondernemers oplossingen zoeken voor de (toenemende) leegstand op de Molenweg.

Ohé en Laak Ohé en Laak wapen svg 600 x 250

o Het zoeken naar een passende oplossing voor de leegstand van de voormalige basisschool in combinatie met de verenigingszaal.

o In stand houden van het fietsveer.

o Mogelijkheden woningbouw verkennen en stimuleren.

Stevensweert Stevensweert wapen svg 600 x 250

o Woningbouw Op de Konie door particulieren aan de dorpsgrens.

o Blijvende aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum.

o Aandacht voor behoud sportzaal "De Werken".

Thorn Thorn gemeentewapen svg 600 x 250

o Zoeken naar nieuwe functie Hofferkeukens in relatie tot het buitenpodium.

o Herinrichting gebied rondom voormalig jeugdhuis.

o Aandacht voor herinrichting locatie huidige basisschool.

Wessem Wessem wapen svg 600 x 250

o Stimuleren van herbestemming voormalige zwembad en Westa in relatie met en in samenwerking met verzorgingstehuis St. Jozef.

o Stimuleren van herbestemming voormalige voetbalvelden in samenhang met het terrein van het Medisch Kinderdagverblijf in een vastgesteld bestemmingsplan met o.a. woningbouw gericht op starters.

o Aandacht voor omvorming Harmoniezaal tot een echt gemeenschapshuis voor Wessem.